Uvijeti korištenja

Uvjeti Korištenja

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Dobro došli na portal Mojgrad.com.hr !
Portal je vlasništvo Mojgrad.com.hr. Portal Mojgrad.com.hr vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uvjetima korištenja.
Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge portala. Mojgrad.com.hr ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju posjetitelji te ne može jamčiti točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja.

Mojgrad.com.hr neće ni na koji način biti odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja koje je nastalo zbog korištenja usluga portala . Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja usluga portala , ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:-objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način-objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima-lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe-manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem usluga portala-objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom-objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane-svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme-prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika.

Mojgrad.com.hr zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili ne odgovara ovim Uvjetima korištenja. Zadržava pravo automatskog ukidanja korisničkog računa bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja odnosno kršenja ovih Uvjeta korištenja. Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik se slaže da će usluge portala uključivati raznorazne obavijesti, poruke administratora i slične poruke neophodne za redovito obavještavanje posjetitelja portala i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja portala Mojgrad.com.hr.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj na portalu Mojgrad.com.hr zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja je moguće samo uz prethodnu dozvolu Mojgrad.com.hr. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan izvijestiti Mojgrad.com.hr koristeći adresu kontakt formu. Sadržaj objavljen na portalu Mojgrad.com.hr smije se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih i drugih vlasničkih prava te svakog navedenog ograničenja prava.

PODRŠKA I POMOĆ

Mojgrad.com.hr korisnicima ne pruža telefonsku podršku. Pomoć i podrška dostupni su isključivo preko odgovarajućih e-mail adresa. Odgovarajuće e-mail adrese objavljene su na stranicama uz opis pojedine usluge.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Mojgrad.com.hr poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku nisu dostupni trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom. Više informacija na stranici www.cityexplorecroatia.eu/pravila-o-privatnosti

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Neki od linkova na portalu Mojgrad.com.hr vode na stranice drugih web-stranica i servisa. Te stranice nisu pod kontrolom Mojgrad.com.hr, te Mojgrad.com.hr nije odgovorna za sadržaj tih stranica niti za linkove na tim stranicama. Mojgrad.com.hr nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem na svom portalu.

SADRŽAJ KORISNIKA I POSJETITELJA PORTALA

Mojgrad.com.hr nije vlasnik sadržaja koji je objavljen iako zadržava pravo da tijekom korištenja usluga portala Mojgrad.com.hr koristi neke od tih sadržaja u promotivne svrhe usluga unutar kojih je sadržaj objavljen.

PROMJENE SADRŽAJA I USLUGA PORTALA

Mojgrad.com.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu Mojgrad.com.hr bez obaveze prethodne najave. Mojgrad.com.hr nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

UKIDANJE I ZABRANA KORIŠTENJA USLUGA

Mojgrad.com.hr zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja usluga za koju ste registrirani, a bez prethodne najave i/ili obrazloženja. Mojgrad.com.hr ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

NAPOMENA

Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouradci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju biti objavljeni na internetskom portalu Mojgrad.com.hr. Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal portalu Mojgrad.com.hr jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Portal Mojgrad.com.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala portalu Mojgrad.com.hr iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima portala Mojgrad.com.hr

PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Mojgrad.com.hr zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja portala. Svaka promjena bit će objavljena na adresi web portala Mojgrad.com.hr će povremeno putem weba obavijestiti posjetitelje o važnim izmjenama i dopunama Uvjeta korištenja